ภาพงานคอนเสิร์ต One Asia Tour 2012 MCountdown Smile-Thailand
วันที่ 4 ตุลาคม 2555
รวม 63 ภาพ

 ภาพงานคอนเสิร์ต 2012 FTISLAND CONCERT PLAY! FTISLAND IN BANGKOK
วันที่ 9 มิถุนายน 2555
รวม 19 ภาพ

 ภาพงานแถลงข่าว 2012 FTISLAND CONCERT PLAY! FTISLAND IN BANGKOK
วันที่ 8 มิถุนายน 2555
รวม 5 ภาพ

 ภาพงานคอนเสิร์ต CNBLUE 2012 ASIA TOUR CONCERT ‘BLUESTORM’ IN BANGKOK
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
รวม 24 ภาพ

 ภาพงานแถลงข่าว CNBLUE 2012 ASIA TOUR CONCERT ‘BLUESTORM’ IN BANGKOK
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
รวม 2 ภาพ