ข้อปฏิบัติในการพรีเซลล์บัตรคอนเสิร์ต แบบจองด้วยตนเอง และสิทธิพิเศษบัตรพรีเซล
เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2554 เวลา 18:20:43 น.

ข้อปฏิบัติในการพรีเซลล์บัตรคอนเสิร์ต แบบจองด้วยตนเอง วันที่ 25 กันยายน 2554 ณ ชั้น 3 โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขั้นตอนการรับบัตรคิวและแบบฟอร์ม

1. เจ้าหน้าที่จะไปประจำ ณ จุดรับบัตรคิว บริเวณประตูทางเข้า ฝั่งลานหน้าออฟฟิศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกให้ผู้ต้องการจองบัตรที่รออยู่ เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรับบัตรคิว โดยจะทำการแจกบัตรคิวในรอบแรกนี้ จนถึงเวลา 10.30 น.

2. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรคิวให้เฉพาะผู้ที่แสดงตน ณ บริเวณดังกล่าวเท่านั้น โดย 1 คน สามารถรับบัตรคิวได้ 1 ใบ ไม่สามารถรับแทนกัน หรือว่ารับเผื่อคนที่ยังไม่มาแสดงตนได้ 

3. เมื่อรับบัตรคิวเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้กับแต่ละคิว โดยในแบบฟอร์ม จะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้น คือ username (ที่ลงทะเบียนไว้ใน www.bluestorminbkk.com), ประเภทของบัตร (ยืน หรือนั่ง และราคาบัตรที่ต้องการ) และจำนวนที่จะซื้อ เพื่อใช้ยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตอนเข้าช่องซื้อบัตรที่ด้านบน โดย 1 คิว หรือ 1 username จะสามารถซื้อบัตรราคาใดก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 ใบ

4. ให้ผู้จองกรอกแบบฟอร์ม 1 ใบต่อบัตรคิว  1 ใบเท่านั้น

5. เมื่อรับบัตรคิวและแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ผู้จองไม่จำเป็นต้องอยู่ ณ บริเวณพื้นที่รับบัตรคิว จนกว่าเวลา 10.00 น. ที่ทุกคิวต้องกลับมารวมตัวกันที่จุดรับบัตรคิว เพื่อเข้าแถว และจะมีเจ้าหน้าที่พาผู้จอง ตามลำดับคิว ขึ้นไปยังจุดจำหน่ายบัตรด้านบนชั้น 3 ในเวลา 10.30 น.

6. สำหรับผู้ที่ไม่ได้มารับบัตรคิวและขึ้นไปบริเวณจุดจำหน่ายบัตรบนชั้น 3 ก่อนเวลา 10.30 น. จะไม่สามารถเข้าไปทำการซื้อบัตรได้  จนกว่าจะได้รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะแจกให้หลังจากที่ปิดรับคิวทางด้านล่างแล้ว ในเวลา 10.30 น. ซึ่งเลขที่ของบัตรคิวที่ได้รับ จะเป็นเลขที่ต่อจากเลขสุดท้ายของการปิดรับบัตรคิวด้านล่าง และต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะพาคิวทางด้านล่างขึ้นมาครบแล้ว ถึงจะเข้าทำการซื้อบัตรได้

7. เจ้าหน้าที่จะเปิดขายบัตรตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น. หรือจนกว่าคิวจะหมด

 

ขั้นตอนการซื้อบัตร

เมื่อเจ้าหน้าที่พาผู้จองตามลำดับคิวขึ้นไปยังจุดจำหน่ายบัตรชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ผู้จองเข้าแถวตามคิว พร้อมถือแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วของตนไว้ เพื่อรอทำตามขั้นตอนต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การเลือกที่นั่ง
ผู้จองเข้าไปทำการเลือกที่นั่งในโซนที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ โดยการพรีเซลล์นี้ ผู้จองสามารถเลือกราคาบัตร โซน และหมายเลขที่นั่ง ได้จากผังที่นั่งที่เตรียมไว้ เมื่อเลือกที่นั่งได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะกรอกรายละเอียดการซื้อบัตรลงในแบบฟอร์ม

2. รับเอกสารใบจอง
สมาชิกนำแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดการซื้อบัตรให้แล้ว มายื่นที่เคาเตอร์ “รับเอกสารใบจอง” เจ้าหน้าที่เคาเตอร์ จะตรวจสอบแบบฟอร์ม และหากทุกอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารใบจองให้ 2 ใบเหมือนกัน เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป

3. การชำระเงิน
ให้ผู้จองยื่นเอกสารใบจองให้เจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์ “ชำระเงิน”  ซึ่งสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต (ชาร์ต 3%) บัตรคอนเสิร์ตแต่ละใบ จะมีค่าดำเนินการออกบัตรเพิ่มใบละ 20 บาท ยกตัวอย่าง บัตรราคา 900 ยอดที่ต้องชำระจะเป็น 920 บาท (ขอความกรุณาเตรียมเงินให้พอดี) หลังจากที่ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราบริษัทฯ และเก็บส่วนต้นฉบับเอาไว้ และมอบส่วนสำเนาไว้ให้กับผู้จองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริงในภายหลัง

4. การรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง
จะมีการเปิดรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง ของการเปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลล์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 ณ ชั้น 3 โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. โดยผู้จองต้องนำเอกสารส่วนสำเนาที่ได้รับตอนวันจองบัตร มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง พร้อมโปสเตอร์คอนเสิร์ตเป็นที่ระลึก (1 บัตร ได้โปสเตอร์ 1 ใบ)

หมายเหตุ : แนะนำว่าเมื่อผู้จองได้รับเอกสารส่วนสำเนาจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการถ่ายเอกสาร ถ่ายรูป
หรือแสกนเก็บไว้ด้วย ในกรณีที่เอกสารตัวจริงเกิดสูญหาย จะได้มีหลักฐานอ้างอิงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้เอกสารตัวจริงในการยืนยันเป็นหลัก ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 

 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรรอบพรีเซล 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรรอบพรีเซลเท่านั้น มีสิทธิ์ลุ้น Meet & Greet อย่างใกล้ชิด กับ 4 หนุ่ม CN BLUE พร้อมรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น
บัตร 4500 บาท ยืนและ 4500 บาท นั่ง ลุ้น 100 สิทธิ์
บัตร 3500 บาท ลุ้น 50 สิทธิ์
บัตร 2500 บาท ลุ้น 20 สิทธิ์
บัตร 1200 บาท ลุ้น 20 สิทธิ์
บัตร 900 บาท ลุ้น 10 สิทธิ์
สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้ซื้อบัตรพรีเซลทั้งแบบซื้อด้วยตัวเอง และทางเวบไซต์ www.bluestorminbkk.com