ประกาศผลจับฉลาก Meet and Greet
เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 16:49:57 น.

ประกาศผลจับฉลาก Meet and Greet

สำหรับวัน เวลา และ สถานที่จัดงาน จะนำมาประกาศอีกครั้ง

บัตรราคา 4500 บาท จำนวน 100 สิทธิ์ (บัตรยืน ประกาศเป็นเลขหลังบัตร สำหรับผู้ที่รับบัตรหน้างาน แต่ได้สิทธิ์ ทีมงานจะติดต่อไปก่อนวันงานทางอีเมล์)
โซน - เลขหลังบัตร
AL 10
AL 11
AL 125
AL 134
AL 143
AL 16
AL 168
AL 17
AL 172
AL 177
AL 178
AL 182
AL 185
AL 19
AL 20
AL 213
AL 218
AL 233
AL 239
AL 251
AL 26
AL 261
AL 277
AL 288
AL 323
AL 43
AL 51
AL 53
AL 57
AL 64
AL 70
AL 78
AL 92
AR 316
AR 340
AR 344
AR 346
AR 356
AR 358
AR 363
AR 369
AR 373
AR 378
AR 393
AR 394
AR 410
AR 419
AR 427
AR 428
AR 434
AR 452
AR 455
AR 457
AR 461
AR 488
AR 493
AR 503
AR 509
AR 542
AR 543
AR 544
AR 550
AR 554
AR 559
AR 567
AR 572
AR 574
AR 575
AR 581
AR 588
AR 605
AR 607
AR 614
AR 623
AR 636

โซน - แถว,เลขที่นั่ง
B1-BB10
B1-BB6
B1-BB7
B1-BB8
B1-BC1
B1-BC10
B1-BC11
B1-BC16
B1-BC2
B1-BC6
B2-BB20
B2-BB54
B2-BC36
B2-BC37
B2-BC42
B2-BC51
B3-BB27
B3-BB57
B3-BB60
B3-BB64
B3-BB65
B3-BB72
B3-BC27
B3-BC61
B3-BC63

บัตรราคา 3500 บาท จำนวน 50 สิทธิ์
โซน - แถว,เลขที่นั่ง
C1-CB4
C2-CA21
C2-CA30
C2-CB21
C2-CB23
C2-CB27
C2-CB32
C2-CE31
C2-CF28
C2-CG26
C2-CG36
C2-CG45
C2-CG53
C2-CH21
C2-CJ48
C2-CK29
C2-CK33
C2-CL24
C2-CM26
C2-CM27
C2-CM33
C2-CN26
C2-CR21
C3-B57
C3-CA60
C3-CB55
C3-CC57
C3-CD63
C3-CF59
C3-CH56
C3-CH60
C3-CL55
C3-CN55
C3-CN61
C3-CS58
SC-A5
SC-B9
SC-C2
SC-C9
SD-A1
SD-B1
SD-B6
SD-D9
SG-C2
SH-C17
SL-B16
SL-B19
SL-B20
SL-C6
SM-C18

บัตรราคา 2500 บาท จำนวน 20 สิทธิ์
โซน - แถว,เลขที่นั่ง
SC-D10
SC-F7
SE-E12
SE-G6
SE-H10
SF-A2
SF-F10
SF-F2
SG-G1
SH-D15
SH-E11
SH-H17
SI-E12
SI-G19
SJ-C11
SJ-H19
SK-A15
SK-A17
SK-H26
SL-F19

บัตรราคา 1200 บาท จำนวน 20 สิทธิ์
โซน - แถว,เลขที่นั่ง
D-E2
D-G2
D-I2
D-J6
E-G3
E-H5
F-E3
F-N5
G-N7
H-I3
I-H1
J-G11
L-I12
L-O12
Q-G12
Q-I2
R-C13
R-J19
R-K20
R-K6

บัตรราคา 900 บาท จำนวน 10 สิทธิ์
โซน - แถว,เลขที่นั่ง
D-M8
E-N1
E-N4
H-P8
L-P18
L-U11
O-R17
Q-O14
Q-P14
Q-Q14