วิธีการยกเลิกบัตรและคืนเงินสำหรับผู้ซื้อบัตรพรีเซลล์
เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14:22:41 น.

วิธีการยกเลิกบัตรคอนเสิร์ตและคืนเงินสำหรับรอบพรีเซลล์

1.แจ้งความจำนงค์ต้องการยกเลิกบัตร

โดยส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่ bluestorminbkk@gmail.com  (กรุณาส่งข้อมูลมาให้มากที่สุด เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล)

1.1 ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล์ ของผู้จองบัตร (เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล)

1.2. รหัสจอง

1.3. รายละเอียดบัตร (โซน, ที่นั่ง)

1.4. รายละเอียดการโอนเงินที่ใช้จองมาครั้งแรก (จำนวนเงิน, วันที่, เวลา)

1.5. ระบุการวิธีการรับเงินค่าบัตรคืน

      - รับคืนด้วยตนเอง

      สามารถรับเงินคืนด้วยตนเองได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 1  วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 – 17.00 น.

      - รับคืนโดยผ่านการโอนเงินทางธนาคาร

        พร้อมระบุชื่อบัญชี, เลขบัญชี, สาขา, ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการให้โอนเงินคืน โดยชื่อบัญชีสามารถ

        แตกต่างจากผู้จองบัตรได้ สำหรับค่าบริการการโอน (หากมี) จะถูกหักจากจำนวนเงินที่ต้องคืน

สามารถส่งข้อมูลแจ้งความจำนงค์ได้ตั้งแต่วันที่  19 - 25 พฤศจิกายน 2554 เท่านั้น หากพ้นจากกำหนดดังกล่าว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน โดยบัตรเก่าที่ยังไม่ถูกยกเลิกสามารถใช้เข้าคอนเสิร์ตได้ตามปกติ

 

2. การคืนเงินค่าบัตรคอนเสิร์ต

2.1. การคืนเงินโดยการมารับด้วยตนเองในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 54 ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เพื่อความรวดเร็วควรมีการแจ้งความจำนงค์ในการยกเลิกบัตรมาทางอีเมล์ก่อน สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า สามารถมาแจ้งขอยกเลิกบัตรในวันดังกล่าวได้เช่นกัน สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการขอยกเลิกบัตรและรับเงินคืนมีดังนี้

1.  บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต “สก๊อต เพียวเร่ โฮลิก้า โฮลิก้า พรีเซนท์ CNBLUE 2011 Asia Tour Concert    BLUESTORM in Bangkok” ที่ต้องการจะยกเลิก

เอกสารแสดงตัวตนยืนยันการเป็นผู้จองบัตร เช่น บัตรประชาชน บัตรนักเรียน
ในกรณีที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงค์การขอยกเลิกบัตรมาล่วงหน้าให้แจ้งรหัสจอง, รายละเอียดการโอนเงินที่ใช้จองมาครั้งแรก (จำนวนเงิน, วันที่, เวลา) พร้อมด้วยชื่อ, เบอร์โทรฯ, อีเมล์ที่ใช้ในการจองมาครั้งแรกด้วยต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
2.2. การคืนเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

       หลังจากการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เงินจะถูกทยอยโอนเข้าตามบัญชีที่แจ้งไว้ในช่วงวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ

1. ใน 1 รหัสจอง ไม่สามารถเลือกคืนบัตรใบใดใบหนึ่งได้ หากต้องการคืนบัตรต้องทำการคืนทั้งรหัส

2. สิทธิ์แฟนมีตติ้ง ยังคงเดิม กล่าวคือ ให้ยึดจากเลขที่นั่งบนบัตรและชื่อผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนมา กรณีคืนบัตร ให้ถือว่าได้สละสิทธิ์มีตด้วย, สำหรับบัตรยืน ให้ยึดตามเลขหลังบัตรเช่นเดิม

3. ไม่มีการคืนค่าออกบัตร และค่าส่งไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bluestorminbkk@gmail.com