วิธีการรับบัตรคอนเสิร์ต FTISLAND ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555
เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 09:38:20 น.

ทั้งผู้ที่ซื้อบัตรด้วยตัวเองและซื้อผ่านช่องทางออนไลน์สามารถรับได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น. - 18.00 น. ณ ลานอีเดนชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้นเดียวกับที่มี skywalk จากรถไฟฟ้าสยาม เดินเข้ามาแล้วเจอเลย) โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่มาซื้อด้วยตัวเองในวันที่ 25 มีนาคม 55
1. ใบรับบัตรที่เจ้าหน้าที่ออกให้
2. บัตรประชาชนตามชื่อในใบรับบัตร
2.1 กรณีผู้จองไม่ได้มาด้วยตัวเอง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้จอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เขียนชัดเจนว่า มอบอำนาจให้ …. มารับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน

สำหรับผู้ที่ซื้อแบบออนไลน์
1. รหัสจอง
2. บัตรประชาชนผู้จอง
2.1 กรณีผู้จองไม่ได้มาด้วยตัวเอง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้จอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เขียนชัดเจนว่า มอบอำนาจให้ …. มารับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน
3. สลิบโอนเงิน

หากไม่สะดวกมารับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 สามารถรับได้อีกครั้งในวันคอนเสิร์ต วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. หรือก่อนคอนเสิร์ตเริ่ม 4 ชั่วโมง ที่โต๊ะขายบัตรบริเวณหน้าคอนเสิร์ต

สำหรับผู้ที่รับบัตรแบบ EMS บัตรจะทยอยส่งออกทั้งหมดจากกรุงเทพภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คาดว่าควรจะถึงทั่วประเทศไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2555 หากหลังจากนี้ สามารถติดต่อที่อีเมล์ด้านล่าง เพื่อขอเลข Tracking Number ได้

*ในวันที่ 27 พฤษภาคม 55 เวลา 11.00 – 18.00 น. มีการรับของและจำหน่ายของหน้าคอนเสิร์ต 2012 FTISLAND Concert ‘PLAY! FTISLAND’ in Bangkok ในบริเวณเดียวกับที่รับบัตร ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้จองมาก่อนสามารถซื้อได้ในวันและเวลาดังกล่าว (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม E-mail FeohThai@gmail.com , www.facebook.com/FeohThai ,Twitter: @FeohThai, Hot Line 089-365-2834 หรือ 086-307-7760