กติกาและขั้นตอนสำหรับงานแฟนมีตติ้ง 2012 FTISLAND CONCERT 'PLAY! FTISLAND' IN BANGKOK
เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:23:04 น.

งานแฟนมีตติ้งสำหรับคอนเสิร์ต 2012 FTISLAND CONCERT “PLAY! FTISLAND” IN BANGKOK จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Playhouse (เพลย์เฮ้าส์) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Centerpoint เวลาเริ่มงานโดยประมาณ 15.45 น. และจะมีการประกาศกติกาและขั้นตอนงานแฟนมีตติ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.feoh.co.th 

ภาพประกอบสถานที่จัดงานแฟนมีทติ้ง


ขั้นตอนในการลงทะเบียนงานแฟนมีตติ้ง

•  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งทุกคนต้องนำหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา  บัตรนักเรียน-นักศึกษา ใบขับขี่  และสำเนาทะเบียนบ้าน) เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนบริเวณชั้น 7 โซน Centerpoint ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ก่อนขึ้นบันไดไปชั้น 8) ตั้งแต่เวลา 14:00 - 15.30 น. โดยผู้ที่ไม่มาลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในทันที

• ยื่นเอกสารและหลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์ตามด้านบนด้วยตนเองเท่านั้น
     (ไม่มีการโอนสิทธ์ในการเข้าร่วมงานแฟนมีทติ้งให้กับบุคคลอื่นทั้งสิ้น)

• หลังจากทำการตรวจสอบรายชื่อและหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรคล้องคอและโปสการ์ดสำหรับรับลายเซ็นไว้ให้กับผู้มีสิทธิ์เก็บรักษาไว้

• เมื่อได้รับบัตรคล้องคอและโปสการ์ดแล้ว ขอความกรุณาเก็บรักษาอย่างดี เพื่อนำมาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเวลา 15:15 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานจะเดินเข้าสู่ห้องแฟนมีตติ้ง โดยผู้ที่มาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าสู่งานก่อน ตามลำดับไปเรื่อยๆ จนถึงผู้มีสิทธิ์คนสุดท้าย ซึ่งต้องมาทำการแสดงตนก่อนเวลา 15.30 น.
(หากบัตรคล้องคอที่แจกให้สูญหาย ทางผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ในการเข้างานโดยทันที ดังนั้นโปรดเก็บรักษาอย่างดี) 

• ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ รวมถึงอุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด เข้าไปในห้องจัดงานโดยเด็ดขาด

ขั้นตอนการรับลายเซ็น

  •   เมื่อเจ้าหน้าที่นำทุกท่านเข้าสู่พื้นที่งานแล้ว ขอความกรุณาทุกท่าน นั่งเรียงตามเก้าอี้ที่ได้มีการจัดไว้ทันที
  •   เมื่อถึงเวลาขึ้นรับลายเซ็นบนโปสการ์ดจากศิลปิน FTISLAND จะมีเจ้าหน้าที่ทำการจัดระบบแถว และดูแลให้การเข้าแถวเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  •   ผู้ได้รับสิทธิ์ 1 ท่าน จะได้รับลายเซ็นจากศิลปินทั้ง 5 คน ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องสลับที่นั่งกัน
  •   เมื่อถึงคิวของตนเอง ให้นำโปสการ์ดที่ได้รับแจกให้ก่อนเข้างาน ยื่นให้ศิลปินเซ็นชื่อทีละหนึ่งท่าน ต่อเนื่องกันไป โดยไม่อนุญาตให้มีการมอบของขวัญ ถ่ายรูป หรือขอศิลปินจับมือ หรือขอให้เขียนชื่อรวมถึงข้อความใด ๆ ลงบนโปสการ์ด ขณะรับลายเซ็นจากศิลปินทั้ง 5 ท่านโดยเด็ดขาด
  •   เมื่อศิลปินเซ็นชื่อครบทุกคนแล้ว ขอความร่วมมือในการออกจากบริเวณงานโดยทันที ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจัดแถวในลำดับต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม E-mail : FeohThai@gmail.com, Twitter: @FeohThai