ประกาศเรื่องการเลื่อนกำหนดการปล่อยผังที่นั่งและกำหนดการพรีเซลล์ คอนเสิร์ต "BLUE STORM IN BANGKOK"
เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2554 เวลา 16:56:23 น.

"เรื่องผังที่นั่ง"

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้เรียนแจ้งให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านได้ทราบไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมาว่า ในส่วนของผังที่นั่งนั้น ยังอยู่ระหว่างการหารือระหว่างต้นสังกัดของศิลปินที่เกาหลีและทีมงานไทย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและลงตัวมากที่สุดสำหรับสถานที่จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างจากที่เกาหลีค่อนข้างมากนั้น ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากทางเกาหลีว่าจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการหาข้อสรุปที่ลงตัวและเป็นประโยชน์กับผู้ชมชาวไทยมากที่สุด เนื่องจากขณะนี้ทั้งทางศิลปินและทีมงานเองก็กำลังเตรียมความพร้อมกันอย่างที่เต็มที่สำหรับโชว์แรกของคอนเสิร์ต "BLUE STORM" ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กำหนดการปล่อยผังที่นั่งนั้น ต้องเลื่อนออกไปเป็นภายในสัปดาห์หน้า

"เรื่องกำหนดการพรีเซลล์"

เนื่องด้วยความจำเป็นในการเลื่อนกำหนดการปล่อยผังที่นั่งออกไปเป็นสัปดาห์หน้านั้น ทำให้กำหนดการพรีเซลล์ที่แต่เดิมวางไว้ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 54 ต้องเลื่อนออกไปเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงผังที่นั่งที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการพรีเซลล์

ซึ่งกำหนดการพรีเซลล์ใหม่นั้น จะเป็นระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 54 โดยวันที่ 25 กันยายน เป็นการพรีเซลล์แบบจองด้วยตนเอง และ 26-28 กันยายน เป็นการพรีเซลล์แบบผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกฏกติกาในการพรีเซลล์นั้น ใช้กติกาเดียวกันกับที่ได้ประกาศให้ทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว

ทางบริษัทฯ กราบขออภัยในความล่าช้าของกำหนดการและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งหมดมา ณ ที่นี้ และขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับชมคอนเสิร์ตมากที่สุด ดังนั้นขอความกรุณารอความคืบหน้าต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลักของคอนเสิร์ตเท่านั้น เพื่อที่ทุกท่านจะได้รับทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องจากทางบริษัทฯ โดยตรง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เฟโอห์ จำกัด