เปิดจำหน่าย 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 1st July 2023 10.00 AM GMT+7)

2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR “here and now”
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: BCC HALL เซ็นทรัล ลาดพร้าว
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: http://www.feoh.co.th/

2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR “here and now”
►Date : Saturday 22 July 2023 at 6.00 PM
►VENUE: BCC HALL Central Ladprao
►Ticket Open: Saturday 1st July 2023 at 10.00 AM
►Sale channel: http://www.feoh.co.th/