เปิดจำหน่าย 16 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 16 March 2024 10.00 AM GMT+7)

2024 POW Live Stage [POW HOUSE in Bangkok]
►กำหนดการแสดง: วันที่ เสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: BCC HALL เซ็นทรัล ลาดพร้าว
►ราคาบัตร : 5900 / 4900 / 3900 และ 2900 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: http://www.feoh.co.th/ 

2024 POW Live Stage [POW HOUSE in Bangkok]
►Date : Saturday 6 April 2024 at 6.00 PM
►VENUE: BCC HALL Central Ladprao
►Ticket Prices : 5900 / 4900 / 3900 and 2900 THB
►Ticket Open: Saturday 16th March 2024 10.00 AM
►Sale channel: http://www.feoh.co.th/